ครีเอทีน คืออะไร?

women bar exercise

women bar exercise

ครีเอทีน (Creatine) คือ หนึ่งในอาหารเสริมที่ผู้รักสุขภาพและผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ความสนใจและนิยมบริโภคเป็นอย่างยิ่ง ด้วยประโยชน์และสรรพคุณต่างๆ มากมาย ทั้งนี้ท่านผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เพิ่งหันมาใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น อาจจะยังไม่ทราบดีว่า ครีเอทีนคืออะไร ทำไมถึงควรทานครีเอทีนควบคู่กับการออกกำลังกาย ในบทความนี้มาทำความรู้จักกับครีเอทีนกันว่าคืออะไร มีเหตุผลอะไร ทำไมถึงควรทาน

ครีเอทีน คืออะไร ?

ครีเอทีน คือ พลังงานบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ในเส้นใยกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในกระบวนการสร้าง ATP ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญกระบวนการหนึ่ง ในร่างกายมนุษย์เรามีปริมาณของครีเอทีนประมาณ 100 – 115 กรัม ซึ่งจะถูกสะสมอยู่ตามกล้ามเนื้อและสมอง โดยร่างกายสามารถสร้างครีเอทีนได้จากตับ ตับอ่อน และไต นอกจากนี้ครีเอทีน ยังสามารถพบได้ในเนื้อแดงและอาหารทะเล แต่คนส่วนใหญ่นิยมบริโภคในรูปแบบอาหารเสริมมากกว่า

Adenosine triphosphate หรือ ATP คืออะไร ?

ATP เป็นสารเคมีที่มีกลุ่มฟอสเฟตพลังงานสูงซึ่งเซลล์สะสมไว้เป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งเกิดจากสารอาหารที่ให้พลังงานไม่ว่าจะเป็น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันถูกย่อยและดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร นำสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือด และเข้าสู่กระบวนการ Metabolism จนได้ออกมาเป็น ATP ซึ่งในขณะที่คนเราต้องการพลังงานมาก เช่น ขณะเล่นกีฬา ความต้องการ ATP จะเพิ่มสูงมากขึ้น ดังนั้นการสร้าง ATP จึงเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของเซลล์ทุกเซลล์ในฐานะหน่วยย่อยของระบบร่างกาย

ครีเอทีน และ ATP มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ?

ครีเอทีน ช่วยเพิ่มการสร้างพลังงาน ATP ทำให้ร่างกายมีพลังงานสำรองมากขึ้น ส่งผลให้กล้ามเนื้อสามารถออกแรงได้มากขึ้นนั่นเอง

creatine

ครีเอทีน เหมาะกับใครบ้าง แล้วเหตุผลที่ควรทานคืออะไร ?

ครีเอทีน เหมาะกับผู้ที่ออกกำลังกายประเภท Anaerobic หรือการออกกำลังกายประเภทเวทเทรนนิ่ง มีการใช้แรงมาก และยังเหมาะกับผู้ที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งอาจจะทำให้ขาดสารอาหารชนิดนี้ได้ ซึ่งครีเอทีนมีส่วนช่วยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงและมวลกล้ามเนื้อ เนื่องจากช่วยเพิ่มพละกำลังและมวลน้ำในเซลล์กล้ามเนื้อ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้กล้ามเนื้อเจริญเติบโตและมีขนาดเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างพลังงาน ATP ทำให้ร่างกายมีพลังงานสำรองมากขึ้น กล้ามเนื้อสามารถออกแรงได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เนื่องจากครีเอทีนช่วยในการทำงานของสมองเช่นเดียวกันกับกล้ามเนื้อ เมื่อเราบริโภคอาหารเสริมครีเอทีนเข้าไป ร่างกายจะกักเก็บเป็นพลังงานในรูปของฟอสโฟครีเอทีน (Phosphocreatine) และถูกนำไปใช้งานโดยเซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์สมอง ซึ่งเท่ากับว่าถ้าหากร่างกายได้รีบครีเอทีนในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วนั้น ก็เท่ากับว่าร่างกายมีการสร้างพลังงาน ATP ที่เพียงพอ ช่วยให้กล้ามเนื้อและสมองได้รับพลังงาน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทานครีเอทีนอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเอง ?

ปริมาณในการทานครีเอทีนขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริโภค โดยสามารถทานได้ตามข้อมูลด้านล่าง ดังต่อไปนี้

น้ำหนักตัวเท่ากับหรือต่ำกว่า 63 กิโลกรัม ปริมาณที่เหมาะสมคือ 5 – 6 กรัม/วัน

น้ำหนักตัว 63.45 – 75.6 กิโลกรัม ปริมาณที่เหมาะสมคือ 6 – 7.5 กรัม/วัน

น้ำหนักตัว 76.05 – 89.55 กิโลกรัม ปริมาณที่เหมาะสมคือ 8 กรัม/วัน

น้ำหนักตัว 90 – 108.9 กิโลกรัม ปริมาณที่เหมาะสมคือ 8 – 10 กรัม/วัน

น้ำหนักตัวมากกว่า 108.9 กิโลกรัม ปริมาณที่เหมาะสมคือ 10 – 12 กรัม/วัน

โดยผสมครีเอทีนตามปริมาณที่เหมาะสมเข้ากับน้ำปริมาตร 250 มิลลิลิตร ทานก่อนออกกำลังกาย ระหว่างออกกำลังกาย หรือหลังการออกกำลังกาย

Share Article

ใส่ความเห็น